องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการธนาคารขยะบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการธนาคารขยะบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 เปิดรับขยะรีไซเคิล รับฝากธนาคารขยะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยในวันนี้มีตัวแทนจาก เทศบาลตำบลเทพาลัยและ อบต.เทพาลัย เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะบ้านปอบิด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว 

2024-03-22
2024-03-21
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-13
2024-01-12