องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2567


วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด กำนัน /ผญบ. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน/ ผู้ช่วย ผญบ. /จิตอาสา ร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2567
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง

2024-03-22
2024-03-21
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-13
2024-01-12