องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


การประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปอบิด หมู่ที่ 1


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านปลัดสุกัญญา บัวสำราญ
หัวหน้าวาสนา รอดวินิจ หัวสำนักปลัด  ท่านเลขาสภา ทุเรียน ชัยชนะ และสมาชิกสภา อบต. ม.11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.คูขาด ร่วมงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปอบิด หมู่ที่ 1

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23