องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


การประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปอบิด หมู่ที่ 1


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านปลัดสุกัญญา บัวสำราญ
หัวหน้าวาสนา รอดวินิจ หัวสำนักปลัด  ท่านเลขาสภา ทุเรียน ชัยชนะ และสมาชิกสภา อบต. ม.11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.คูขาด ร่วมงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปอบิด หมู่ที่ 1

2024-03-22
2024-03-21
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-13
2024-01-12