องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายประจวบ ในริกูล ประธานสภา อบต.คูขาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ณ สำนักงาน อบต.คูขาด โดยมีสมาชิก อป.พร.ตำบลคูขาด เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23