องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2567


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด กล่าวเปิดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2567 ของงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด รับผิดชอบโครงการโดยนายวัชรินทร์ จินตนามณีรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด วิทยากรฝึกอาชีพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 นำโดยนายชัยชาญ ลอยคง รองประธานสภา อบต.คูขาด/นางบังอร รามะเริง ประธานกลุ่มฯ และทีมงาน ฝึกการทำที่นอน หมอนรองนั่งและการสานตะกร้าให้กลุ่มสตรีตำบลคูขาด ได้ความรู้และสามารถนำไปเพื่อต่อยอดสร้างรายได้

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23