องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน เมษายน 2567


วันที่ 23 เมษายน 2567
กองสาธารณสุข อบต.คูขาด และผู้นำบ้านปอบิด กับโครงการธนาคารขยะ ซึ่งถือเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน และสามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง #สุดยอดผู้นำ👍👍นำโดย นายชัยชาญ ลอยคง รองประธานสภาฯ และทีมงานบ้านปอบิด หมู่ 1

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23