องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตำบลคูขาด ประจำปี 2567


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เปิดงานจัดกิจกรรมโครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตำบลคูขาด ประจำปี 2567 ณ วัดปอบิด มีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ การมอบใบประกาศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคูขาด การมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่ประกอบคุณงามความดี กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และท่านนายกได้กล่าวพบปะและอวยพรให้สูงอายุทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายพรเทพ ศิริโรจนกุล  ส.ส.นครราชสีมาเขต16 และ นายนพวิทย์ ควรขุนทด  ส.อบจ.นคราชสีมา เขตอำเภอคง ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นกำลังใจผู้สูงอายุตำบลคูขาด ในวันนี้ด้วย

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23