องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเก็บกักน้ำเข้าบ่อประปาเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
คณะผู้บริหาร อบต.คูขาด นำโดยท่านนายกนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ ลงพื้นที่ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเก็บกักน้ำเข้าบ่อประปาเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ป้องกันปัญหาน้ำขาดแคลน เพื่อให้พี่น้องประชาชนบ้านงิ้วได้มีน้ำใช้ตลอดปี

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23