องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาบ้านโนนทัน และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ดูแลควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 เพื่อให้การสัญจรสะดวกสบายและปลอดภัย

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23