องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 
นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.คูขาด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23