องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต.คูขาด ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   ณ ที่สาธารณะบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23