องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


ธนาคารขยะบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มธนาคารขยะ บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 นำโดย นายชัยชาญ ลอยคง รองประธานสภา อบต.คูขาด และคณะกรรมการธนาคารขยะฯ นางสุกัญญา บัวสำราญ ปลัด อบต.คูขาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต .คูขาด นางสาววาสนา รอดวินิจ หัวหน้าสำนักปลัด นายเอกรัฐ ทองดีนอก จพง.สาธารณสุข ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อบต.ดอนใหญ่ ในการศึกษาดูงาน เปลี่ยน"ขยะ"เป็น"รายได้" ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และการนำขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารขยะบ้านปอบิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23