องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 หลักสูตร การฝึกอบรมทำรองเท้าสตรี ประจำปี 2567


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 หลักสูตร การฝึกอบรมทำรองเท้าแฟชั่นสตรี ประจำปี งบประมาณ 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมและให้ความสนใจหลักสูตรดังกล่าว เพื่อนำไปฝึกทำประกอบอาชีพเสริมรายได้ต่อไป 

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23