องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2567


วัันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  นายก อบต.คูขาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด  

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23