องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 25 มิ.ย. 2562 ]76
2 ราคากลางบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 [ 17 ก.ค. 2560 ]32
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 14 พ.ย. 2559 ]73
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 14 มิ.ย. 2559 ]78
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 9 ก.ค. 2558 ]80
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 5 ก.ค. 2557 ]77
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) [ 1 ก.ค. 2556 ]70
8 แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 5 ก.ค. 2555 ]74
9 แผนพัฒนาสามปี (2554-2556) [ 3 ต.ค. 2554 ]74
10 แผนพัฒนาสามปี (2555-2557) [ 3 ต.ค. 2554 ]75