องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]9
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]55
3 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]60
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 พ.ค. 2563 ]62
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 1 พ.ค. 2563 ]61
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 1 พ.ค. 2563 ]63
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 พ.ค. 2563 ]60
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]64
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]53
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2563 ]54
 
หน้า 1|2