องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]13
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]11
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]15
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]30
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]16
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]17
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ม.ค. 2564 ]17
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 1 ธ.ค. 2563 ]15
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]83
10 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]88
 
หน้า 1|2|3