องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]11
2 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]20
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 พ.ค. 2563 ]22
4 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 1 พ.ค. 2563 ]21
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 1 พ.ค. 2563 ]27
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 พ.ค. 2563 ]24
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]28
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]12
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2563 ]12
10 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]13
 
หน้า 1|2