องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]66
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน [ 1 ม.ค. 2564 ]65
3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร [ 1 ม.ค. 2564 ]65
4 มาตรฐานเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 [ 1 ม.ค. 2564 ]65
5 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]64
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) [ 1 ธ.ค. 2563 ]64
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]70
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) [ 30 ก.ย. 2562 ]71
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 30 ก.ย. 2562 ]66
10 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]73
 
หน้า 1|2