องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2565 ]109
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]117
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]106
4 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]113
5 หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]141
6 หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2564 ]100
7 ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564) [ 22 ก.ค. 2564 ]83
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]283
9 มาตรฐานเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 [ 1 ม.ค. 2564 ]246
10 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]285
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) [ 1 ธ.ค. 2563 ]284
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]264
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) [ 30 ก.ย. 2562 ]248
14 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]246
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 30 ต.ค. 2558 ]232
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2558 – 2560) [ 29 ต.ค. 2558 ]221
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555 - 2557 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 21 พ.ย. 2555 ]253
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 7 ก.ย. 2555 ]278
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign