องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]105
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]136
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]105
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]115
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]116
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]104
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ม.ค. 2565 ]101
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]283
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]244
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]241
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]240
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]277
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]264
14 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ม.ค. 2564 ]280
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 1 ธ.ค. 2563 ]275
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]271
17 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]265
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 ก.ค. 2563 ]212
19 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]263
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 พ.ค. 2563 ]268
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign